Yhteisöt

Yhteisöissä on kyse ihmisistä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja jakavat mm. yhteisiä arvoja, tavoitteita, intressejä tai toimintatapoja. Yhteisöllisyys on kasvava tulevaisuuden trendi – rakenna oma yhteisösi ja vie yrityksesi uudelle tasolle!

Yhteisöjen rakentaminen

Miksi yhteisöt?

Yhteisöissä piilee valtavasti mahdollisuuksia, kuten:

  1. Asiakaskokemuksen parantaminen: Yhteisöt tarjoavat yrityksille helpon ja nopean tavan kommunikoida asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden toiveiden kartoittaminen helpottuu.

  2. Tehokas tapa markkinoida ja välittää tietoa: Yhteisö tarjoavat yrityksille valtavan mahdollisuuden mm. brändinäkyvyyden kasvattamiseen ja tiedon, kuten tarjousten, välittämiseen.

  3. Uusasiakashankinta: Hyvin toimivan yhteisön jäsenet jakavat mieluusti kokemuksiaan ja tuovat suositusten kautta uusia asiakkaita yhteisön ulkopuolelta.

  4. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen: Yhteisöt tarjoavat yrityksille mahdollisuuden palautteen ja ideoiden keräämiseen, minkä pohjalta palveluita ja tuotteita voidaan kehittää edelleen.

  5. Luottamuksen ansainta: Yhteisön jäsenten aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen yritykseen kasvattavat luotettavuutta ja uskottavuutta.

Miten rakentaa oma yhteisö?

Yhteisöjen rakentamisessa pätee aina tietyt ”lainalaisuudet”. Seuraavilla askeleilla pääset hyvin liikkeelle:

  1. Määritä yhteisösi kohderyhmä. Onko yhteisö tarkoitettu yrittäjille, koiranomistajille, opiskelijoille, sijoittajille tms.?

  2. Missä kanavissa yhteisö toimii? Kohderyhmän valinta vaikuttaa myös niihin kanaviin, joita halutaan käyttää yhteisön tukena. Kyse voi olla yhdestä alustasta (kuten FB-ryhmästä) tai useammasta eri kanavasta (kuten IG + TikTok), jotka tukevat toisiaan.

  3. Luo kiinnostavaa sisältöä ja kasvata yhteisön jäsenmäärää. Tähän liittyy klassinen ”muna kana -ongelma”, että kumpaa tulisi tehdä ensin. Molempia tulee tehdä alusta asti samanaikaisesti!

  4. Kehitä yhteisöä edelleen ja edistä jäsenten välistä vuorovaikutusta. Yhteisöjen mahdollisuudet pätevät juuri siinä, että yhdessä ollaan enemmän kuin yksin. Luo jäsenille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti osana yhteisöä.

  5. Muista jatkuva ylläpito. Yhteisöissä on alusta asti tärkeää linjata tietyt pelisäännöt. Jatkuvalla ylläpidolla varmistat, että yhteisön toiminnassa on mielekästä pysyä mukana.

Ota yhteyttä

Varaa kanssani etätapaaminen tai ota yhteyttä, niin verkostoidutaan.